dimecres, 13 d’agost de 2008

EL LLIBRE DE DEUTERONOMI

El mot Deuteronomi vol dir “segona repetició de la Llei”. El llibre és una repetició de les lleis donades anteriorment, i inclou un seguit de missatges que Moisès va donar al final dels seus dies, abans que el poble d’Israel entrés a la Terra de la Promesa, com un acomiadament.
El llibre el podem dividir i resumir en cinc paraules. Els capítols 1 a 3 són un resum de la història d’Israel des de que van sortir d’Egipte; els capítols 4 a 11, un seguit d’exhortacions; els capítols 12 a 26 són una repetició de les lleis donades anteriorment; els capítols 27 a 33 contenen diversos missatges de caire profètic; el capítol 34 descriu la mort de Moisès.