dimecres, 13 d’agost de 2008

EL LLIBRE DELS NOMBRES

El llibre dels Nombres tracta el tema de la necessitat d l’obediència.
El podem dividir i resumir en quatre paraules. Els capítols 1 a 8 presenten les directrius que Déu dóna en relació a l’ordre que calia guardar en el campament; els capítols 9 a 14 descriuen el viatge que Israel va fer des de la muntanya de Sinaí fins a Cadeix-Barnea, quan no van poder entrar a la Terra de la Promesa per la seva incredulitat; els capítols 15 a 25 descriuen els 38 anys més que van haver de romandre al desert pel seu pecats; i els capítols 26 a 36, tracten la preparació del poble per entrar finalment a la Terra de la Promesa.