dimecres, 13 d’agost de 2008

EL LLIBRE DEL GÈNESI

El nom Gènesi, vol dir origen. El llibre comença amb l’afirmació: “En el principi Déu creà els cels i la terra”. I a partir d’aquesta declaració trobem, entre altres coses, l’inici de la creació vegetal (1:11 i 12), de la vida animal (1:20 i 21), de l’home (1:26), del pecat a la terra (3:6), del càstig de l’home (3:17 a 19), la primera indicació de l’obra de la salvació (3:15 i 21), la primera mort física (4:8), l’inici del govern humà (4:17 a 22), les primeres guerres (10:8 i 9), l’inici de la nació d’Israel (12:1 a 3).
El llibre del Gènesi es pot dividir de manera natural en dues parts: la primera, en la que veiem Déu relacionant-se amb tota la humanitat, dels capítols 1 a l’11; i la segona, en la que trobem a Déu relacionant-se amb una sola família, dels capítols 12 a 50. Aquestes dues parts es poden subdividir i resumir en quatre paraules.
La primera part la podem resumir en quatre paraules: creació, caiguda, diluvi i nacions. Els dos primers capítols parlen de la creació; els capítols 3 a 6 parlen de la caiguda de l’home en pecat i les seves conseqüències; els capítols 7 a 9 parlen del diluvi, un càstig de Déu a la maldat de l’home; i els capítols 10 i 11 parlen dels descendents de Noé i l’inici del govern humà, de les nacions.
La segona part la podem resumir també en quatre paraules: Abraham, Isaac, Jacob i Josep. Certament no és una divisió exacta, ja que hi ha seccions que parlen de dos d’ells alhora, però poden dir que els capítols 12 a 20 parlen principalment d’Abraham; els capítols 21 a 26, del seu fill Isaac; els capítols 27 a 36, de Jacob; i els capítols 37 a 50, de Josep.