dijous, 4 de setembre de 2008

FILIPENCS 2:19-30

Introduint dos obrers

Sembla que inicialment Pau pensava acabar ja l’epístola, per això va dedicar aquest versicle a anunciar l’enviament de Timoteu i d’Epafrodit, dos obrers, el primer a nivell intereclesial i l’altre a nivell local.
Els dos són presentats com a obrers exemplars. Timoteu com a evangelista-missioner, amb una sincera preocupació pel bé espiritual dels filipencs. Epafrodit, el representant que l’Església de Filips havia enviat a Pau amb ajuda econòmica, com el seu col·laborador, company en la lluita i servidor en la seva necessitat. De Timoteu destaca el seu caràcter provat, i d’Epafrodit, el seu treball esforçat i sacrificat, alhora que recomana que el rebin amb tota alegria i l’honrin.
L’exemple de Crist es veu en la vida de Pau, Timoteu i Epafrodit.