dijous, 4 de setembre de 2008

FILIPENCS 4:10-20

Unes paraules d’agraïment

Però no pot cloure la carta sense unes paraules d’agraïment. Vam dir que Pau els va escriure en resposta a l’ajut material que l’Església de Filips l’hi havia fet arribar per mitjà d’Epafrodit. Això el va commoure profundament, de manera que dedica onze versicles a agrair-los l’ajut.
L’apòstol considerà aquell ajut com una mostra de l’interès dels germans per ell (vv. 10-13), fet que li va produir una gran alegria en el Senyor; ho considerava com la manera en què ells compartien les seves afliccions (vv. 14-17), fet que augmenta el compte dels seus ajudadors; i també ho considerava com un suau perfum, un sacrifici acceptable, agradable a Déu (vv. 18-20), pel qual Déu supliria tota necessitat d’ells.
Davant tot això, no pot fer una altra cosa que aixecar una doxologia, unes paraules glorificant Déu.