dijous, 4 de setembre de 2008

FILIPENCS 4:8-9

Exhortacions finals

Un cop tractats aquests dos assumptes, Pau torna a les exhortacions finals, abans d’acomiadar-se; es fa evident per la nova referència a alegrar-se en el Senyor (3:1a compareu amb 4:4). Alegrar-se en el Senyor era quelcom que calia mantenir en tot moment i sota qualsevol circumstància; i que havien d’aprendre.
Però hi afegeix unes altres exhortacions a aquella, a:
  • viure de tal manera que llur benignitat fos coneguda de tots,
  • recordar la proximitat de la tornada del Senyor,
  • no desficiar-se per res,
  • viure a l’empara de la pau de Déu,
  • ocupar el pensament en tot allò que mereix la pena,
  • la necessitat de practicar el que coneixien.