dijous, 4 de setembre de 2008

FILIPENCS

Aquesta epístola formaria part d’aquelles que Pau va escriure al llarg del seu empresonament a Roma (juntament amb Efesis, Colossencs i Filemó) cap a l’any 62 o 63 d. C.
Aleshores feia uns 10 anys de la seva primera visita a Filips, de l’inici de l’església d’aquella ciutat, durant el seu segon viatge missioner; tot i això, els germans encara mantenien una relació molt especial amb l’apòstol. Una mostra d’això és que una de les raons per la que els va escriure aquesta carta va ser per agrair als germans l’ajut econòmic que li havien fet arribat per mitjà d’Epafrodit, un dels obrers a Filips, col·laborador de Pau.
Aquest lligam entre Pau i l’església de Filips es deixa veure en la familiaritat amb què els escriu, i com obre el seu cor als germans al llarg de l’epístola.