dijous, 4 de setembre de 2008

FILIPENCS 1:1-2

La salutació

Si considerem les salutacions de les altres epístoles eclesiàstiques, veurem que Pau no es presenta com a apòstol únicament a les esglésies de Macedònia, Filips i Tessalònica. Això ens parla de la llibertat amb què els escriu, amb la seguretat que atendran acuradament les indicacions que ha rebut del Senyor per a ells.
Per primera vegada, Pau no s’adreça solament a l’església com un tot, als sants, sinó que fa referència específica als seus supervisors i diaques. Els sants de Filips formaven una unitat amb els seus dirigents espirituals, ja que formaven una església organitzada segons el patró del Nou Testament.