dimecres, 13 d’agost de 2008

EL LLIBRE DE LEVÍTIC

El nom de Levític ve de donat per indicar les activitats sacerdotals que els fills de Leví, els levites, portaven a terme al voltant del Tabernacle.
El tema del llibre és la santedat, i el podem dividir i resumir en vuit paraules. Els capítols 1 a 7 parlen de diferents menes d’ofrenes; els capítols 8 a 10, de la consagració dels sacerdots i altres assumptes relacionats amb el sacerdoci; els capítols 11 a 15, presenten lleis relacionades amb la neteja exterior, que és figura de la necessitat d’una neteja del cor; el capítol 16 dóna directius per al dia de l’expiació; els capítols 17 a 22 parlen d’una conducta d’acord amb una vida de santedat; els capítols 23 a 25, de les festivitats d’Israel, els moments especials separats per a Déu; el capítol 26 és profètic, parla de les conseqüències de l’obediència com de la desobediència a Déu; el capítol 27 parla sobre els vots.