dimecres, 17 de setembre de 2008

1TESSALONICENCS 1:1

Introducció

Pau dedica quasi la meitat de l’epístola a fer un repàs dels inicis de l’obra a Tessalònica i del desenvolupament del seu ministeri allà fins al moment. Això fa que estigui redactada en termes molt personals, tot i que és una interpretació segons Déu dels esdeveniments. Hi ha una segona part més pròpiament instructiva, on hi trobem un seguit de precs i exhortacions, que introdueix amb el mot “finalment”.