dimecres, 17 de setembre de 2008

EPÍSTOLES ALS TESSALONICENCS (1 I 2)

Les dues cartes que Pau va escriure a l’Església de Tessalònica ens complementen la descripció dels esdeveniments relacionats amb l’establiment de l’obra en aquella ciutat. El que l’Apòstol no va poder fer personalment, ho va portar a terme per mitjà dels seus col·laboradors i de la correspondència.

Aspectes generals
Les cartes es van escriure a Corint, durant els 18 mesos que Pau passà en aquella ciutat. La primera fou escrita després que Timoteu tornés amb notícies sobre l’obra a Tessalònica (1Ts 3:6-8). La segona fou escrita després que Pau sabés que hi havia allà certs errors en relació a la vinguda del Senyor, amb la intenció de corregir-los (2Ts 2:1-2; 3:6, 11).
Tot i que Pau és qui va escriure les dues cartes, incorporà en la salutació inicial a Silvà i Timoteu, que van estar amb ell en l’inici de l’obra a Tessalònica. No va necessitar recordar-los la seva condició d’Apòstol de Jesu-Crist, mostrant com n'estava de segur de l’obediència dels germans.