dimecres, 17 de setembre de 2008

2TESSALONICENCS 3:6-18

La conclusió

Pau els explica com feia evident que una carta realment d’ell, per mostrar la falsedat d’aquella falsa carta de la qual ha parlat al principi del segon capítol, que alguns deien seva. I s’acomiada amb la mateixa invocació a la gràcia de Déu amb què havia començat.